Sparta Nijkerk

Procedure VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

Het bestuur van VV Sparta Nijkerk wil graag dat iedereen – en dan met name binnen de categorie minderjarigen – in een veilige omgeving kan voetballen. De veiligheid van onze leden nemen we namelijk serieus. Voor alle duidelijkheid: het is zeker niet zo dat we op dit moment bepaalde misstanden constateren of mensen ‘op de korrel’ hebben. De maatschappij verandert en vraagt op meerdere terreinen om proactief, preventief en alert beleid. Vanzelfsprekend ontkomt ook een vereniging als VV Sparta Nijkerk daar niet aan. Op de Algemene Ledenvergadering van 5 april 2016 is besloten dat VV Sparta Nijkerk met een VOG-procedure gaat werken.

Wat is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)?
Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van iemand geen bezwaar oplevert. Daarbij wordt alleen gekeken in relatie tot het gevraagde doel, bijvoorbeeld training geven of een team leiden bij een sportvereniging. Het aanvragen van een VOG is gratis voor ons als vrijwilligersorganisatie.

Waarom vraagt de vereniging een VOG van u?
Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er meerdere gevallen van seksuele intimidatie binnen de sport aan het licht. Steeds meer sportverenigingen vragen daarom een VOG van hun vrijwilligers en betaalde krachten, die voor hun functie werken met minderjarigen. Het verplicht stellen van de VOG geeft meer zekerheid over het verleden van mensen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de vereniging kan uitoefenen. De VOG is één van de mogelijke maatregelen die de kans op seksuele intimidatie verkleint.

Als vereniging zijn wij van mening dat er uniformiteit gecreëerd dient te worden. Daarom vraagt VV Sparta Nijkerk aan alle vrijwilligers, trainers en coaches die indirect/direct werkzaam zijn met minderjarigen een VOG voor het seizoen 2016/2017 aan te vragen. Pas dan kunnen wij als VV Sparta Nijkerk uitstralen dat wij voor de volle 100% achter ons beleid staan en dat wij dit ook van onze leden verwachten.

De volgende instructie zal persoonlijk aan de betreffende vrijwilliger worden gericht:

Beste vrijwilliger,

Jij staat in ons bestand als vrijwilliger bij v.v. Sparta Nijkerk. Daar zijn we erg blij mee, samen zijn we VV Sparta Nijkerk! Als dit niet (meer) klopt wil je het ons dan per mail laten weten?

In de algemene ledenvergadering van 5 april 2016 is besloten dat alle vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij VV Sparta Nijkerk dienen in te leveren. Wij willen het risico op ongewenste gedragingen binnen de vereniging – denk aan zaken als (seksuele) intimidatie, seksueel misbruik of mishandeling – uitsluiten.
Voor ons zijn alleen bovenstaande zaken van belang, op grond daarvan wordt door jou een VOG aangevraagd. Voor verdere info kijk je op de website: vvspartanijkerk.nl, vereniging, VOG. Een VOG is gratis.

VV Sparta Nijkerk heeft bij de Dienst Justis (onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie) voor jou een aanvraag voor een VOG klaargezet. Aan deze VOG-procedure zijn geen kosten verbonden. Binnenkort ontvang je op jouw e-mailadres (het bij ons bekende e-mailadres) een e-mail van Justis. Daarin is een link opgenomen. Door op deze link te klikken, kun je je eigen aanvraag voor een VOG-verklaring activeren. Daarna doorloop je enkele simpele stappen.
Vervolgens dien je de aanvraag digitaal te ondertekenen. Dit doe je met je persoonlijke DigiD (digitaal ID) Binnen circa 2 tot 4 weken stuurt Justis de VOG-verklaring naar jouw thuisadres.
Deponeer de originele VOG-verklaring in de brievenbus “ledenadministratie” op het wedstrijdsecretariaat van VV Sparta Nijkerk.

Geen DigiD?
Beschik je (nog) niet over een DigiD? Vraag die dan aan op de website digid.nl. Gegevens die je hiervoor nodig hebt zijn: postcode, huisnummer, geboortedatum en Burgerservicenummer (BSN). Binnen 5 dagen ontvang je per post je activeringscode. Activeer die binnen 20 dagen, anders moet je namelijk opnieuw een DigiD aanvragen.

Wij hopen je zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Ledenadministratie en bestuur VV Sparta Nijkerk