Nieuws

09 november 2022

Jan van den Hoff Erelid Supportersvereniging

Tijdens de Algemene ledenvergadering van de Supportersvereniging op 8 november 2022 is er afscheid genomen van 3 aftredende bestuursleden.
Mirjam Slegt (helaas afwezig i.v.m. ziekte), Sanne van de Pol en Jan van den Hoff.

Mirjam heeft de rol als Algemeen Bestuurslid vanaf 2014 vervuld en Sanne deed dit vanaf 2021. Jan van den Hoff was onderdeel van het bestuur vanaf 2007 om vervolgens het voorzitterschap van Kees Buijtenhuis over te nemen in 2008.

Erik van Veldhuizen in tijdens de ledenvergadering benoemd als voorzitter en maakte direct van de gelegenheid gebruik Jan voor te dragen als Erelid. Hier gingen de 38 aanwezige leden uiteraard mee akkoord.

We bedanken hierbij nogmaals Jan voor alle inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren en wensen Erik veel succes met het overnemen van de voorzittershamer.

Namens het bestuur van de Supportersvereniging,

Gerwin van Hussel

Om deze site goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Accepteer deze door op de knop "Accepteer cookies" te klikken.