Regels & Procedures

Boetebesluit

Om in ernstige situaties boetes te kunnen opleggen, veroorzaakte schade direct te kunnen verhalen en boetes van de KNVB en overheden te verrekenen, schrijven de statuten voor dat het bestuur een boetebesluit moet nemen en moet publiceren op de website.

Om deze site goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Accepteer deze door op de knop "Accepteer cookies" te klikken.