Beleid & Statuten

Beleidsplan v.v. Sparta Nijkerk 2021 – 2025

Het bestuur heeft begin 2021 een voorstel gemaakt voor een nieuw beleidsplan. Dit voorstel kwam tot stand na raadpleging van de verschillende entiteiten, commissies en coördinatoren binnen Sparta Nijkerk. Daarnaast is onder de leden een enquête gehouden die door ruim 500 leden is geretourneerd en waarin de meningen over de varen koers is gepeild.  De resulaten van de gesprekken en de enquête zijn meegenomen bij het opstellen van het beleidsplan. Het nieuwe beleidsplan is op 11 mei 2021 door de Algemene Vergadering van v.v. Sparta Nijkerk aangenomen.