Regels & Procedures

Procedure declaratie reiskosten uitwedstrijden

  • De kilometers boven de grens van 50 km enkele reis afstand worden vergoed. Er wordt voor maximaal vijf (5) auto’s die gereden hebben naar een uitwedstrijd, een vergoeding gegeven.
  • De leider van het team bepaalt de enkele reisafstand gerekend vanaf Sparta, locatie De Ebbenhorst, tot de locatie van de te bezoeken vereniging. Indien de enkele afstand meer dan 50 km bedraagt, vult de leider het formulier ‘Declaratie reiskosten uitwedstrijden’ in. De leider stuurt het ingevulde formulier per email naar de penningmeester.
  • De penningmeester beoordeelt de aanvraag, berekent het uit te betalen bedrag, maakt het uit te betalen bedrag over aan de leider en bericht de leider of de declaratie zal worden uitgekeerd.
  • De leider van het team verzorgt de verdere afwikkeling binnen het team.

Vastgesteld door het bestuur van Sparta Nijkerk dd 3 juli 2018