Nieuws

22 november 2018

Belangrijk bericht van de ledenadministratie

Voor alle leden geldt dat de contributie per kwartaal, en in sommige gevallen per jaar, via een automatische incasso worden geïnd. Helaas gebeurt het maar al te vaak dat deze incasso wordt gestorneerd vanwege administratieve redenen of het ontbreken van saldo op het incasso moment. Dit kost onze ledenadministratie veel tijd en energie want de leden moeten vervolgens worden gemaand wat helaas in enkele gevallen weinig succes heeft.

Om te komen tot een strakkere naleving van de gemaakte incasso afspraken, en dus de betaling van de contributies, heeft de ledenadministratie in overleg met het bestuur besloten samen te werken met Bosveld Incasso en Gerechtsdeurwaarders.

Dit heeft gevolgen voor de leden die hun contributie na incasso storneren of bij wie het niet mogelijk is om de contributie te incasseren en die na een herinnering nog steeds niet betaald hebben.

De procedure is als volgt:

De leden die hebben gestorneerd ontvangen 30 dagen na factuurdatum een herinnering met een betalingstermijn van 14 dagen. Mocht betaling uitblijven dan volgt er een aanmaning met een betaaltermijn van 8 dagen. Op de dagtekening van deze laatste aanmaning zal direct de spelerspas worden geblokkeerd en kan niet meer worden deelgenomen aan officiële wedstrijden. Indien na 8 dagen na de laatste waarschuwing de betaling nog steeds niet ontvangen is door V.V. Sparta Nijkerk zal de vordering worden overgedragen aan Bosveld Incasso en Gerechtsdeurwaarders. Bijkomende kosten zullen uiteraard verhaald worden en de spelerspas zal geblokkeerd blijven tot het totale bedrag van de vordering is voldaan.

Komende week zullen de aanmaningen voor het tweede kwartaal 2018-2019 verzonden worden en de spelerspassen van de betreffende leden zullen worden geblokkeerd. Heeft u wellicht nog een bedrag openstaan dan verzoeken wij u dit per omgaande te voldoen. Hiermee voorkomt u dat de spelerspas wordt geblokkeerd en er niet gevoetbald kan worden op zaterdag.

Mocht u om welke reden dan ook van mening zijn dat contributie betaling op het gevraagde moment niet mogelijk is, neem dan vooral contact op met onze ledenadministratie.

Vriendelijke groet,

Ledenadministratie en penningmeester

Om deze site goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Accepteer deze door op de knop "Accepteer cookies" te klikken.