Nieuws

22 april 2019

De ledenvergadering 16 april 2019

Plannen van Sparta Nijkerk voor het seizoen 2019 -2020 goedgekeurd

Afgelopen dinsdag, 16 april 2019, vond onze ledenvergadering plaats. We hadden deze datum reeds in augustus 2018 vastgesteld, maar helaas hield de UEFA geen rekening met Sparta Nijkerk. Bijna op hetzelfde moment werd een half jaar later namelijk de wedstrijd Juventus – Ajax gepland. Geen gelukkige keuze van de UEFA dus! Maar ja, we verkeren in goed gezelschap: de hele Eredivisie, vele supporters en veel gemeenten ervaren in de komende weken de gevolgen van het succes van Ajax (overigens van hart gegund).

Nu is het zo dat ledenvergaderingen bij sportverenigingen over het algemeen slecht bezocht worden, maar deze sloeg toch wel alles: naast de 6 bestuursleden waren slechts 12 leden aanwezig. Hieronder waren overigens wel 3 leden van verdienste en veel vrijwilligers van de club. Op bijna 1500 leden was dus net 1 % van de leden aanwezig.

Bij Sparta Nijkerk hebben we meestal twee ledenvergaderingen per jaar: één in het voorjaar en één in het najaar. De ledenvergadering in het voorjaar staat met name in het teken van de plannen en de begroting voor het komende seizoen. De ledenvergadering in het najaar gaat vooral over de verantwoording. Het financieel verslag en de uitgevoerde activiteiten staan dan op de agenda. En uiteraard geeft dan ook de kascontrolecommissie haar mening over het beleid en het verslag van de penningmeester.

Beide vergaderingen hebben ook een aantal formele aspecten. Het verslag van de vorige ledenvergadering moet worden besproken en vastgesteld, zodat duidelijk is wat de conclusies en besluiten waren. En daarnaast geeft de ledenvergadering ook zijn goedkeuring aan begrotingen, financiële verslagen en bestuursbenoemingen. Als de ledenvergadering het (in de najaarsvergadering) eens is met het gevoerde beleid en het financieel verslag wordt met een moeilijk woord ‘décharge’ aan het bestuur verleend: dit betekent dat de verantwoordelijkheid van het bestuur over het gevoerde beleid wordt overgenomen door de vereniging. De bestuursleden zijn daardoor niet meer individueel aansprakelijk voor het gevoerde beleid.

Wie heeft er nou toegang tot de ledenvergadering? Uiteraard de leden. Maar voor minderjarige leden ook hun ouder(s) of verzorger(s). Wat er overigens besproken wordt op de ledenvergadering is voor de leden van Sparta Nijkerk openbaar. Ook al was u zelf niet aanwezig op de ledenvergadering, u kunt per email de stukken opvragen bij onze secretaris, Evert Buitenhuis.
De ledenvergadering van dinsdag 16 april 2019 duurde ongeveer 80 minuten, dus niet heel erg lang. In de vergadering was er veel tijd voor het toelichten van de plannen voor het seizoen 2019 – 2020.

Uiteraard werd een aantal vragen gesteld over de plannen en de begroting maar de vergadering kon zich goed vinden in de toelichting van het bestuur en heeft deze unaniem goedgekeurd. Ook met de voorgestelde contributieverhoging en het voorstel om te investeren in een kunstgrasveld voor de jongste pupillen op de oefenhoek was de ledenvergadering het eens. Alle voorstellen vanuit het bestuur waren daarmee aangenomen.

En aan het eind volgde uiteraard ‘de rondvraag’. Elk aanwezig lid kan van dit agendapunt gebruik maken om vragen te stellen of iets op te merken. Ook deze keer kwamen de leden met een aantal punten: het belangrijkste punt was in dit geval het niet schoon achterlaten van de kleedkamers. Het bestuur heeft aangegeven dit punt serieus te nemen: teams die de kleedkamer niet schoon achterlaten worden al aangesproken. Dit is het afgelopen jaar al herhaaldelijk gebeurd, maar als dit onvoldoende helpt, zal het bestuur steviger actie gaan nemen.
De ledenvergadering werd besloten met het aanbieden van een drankje aan de aanwezigen namens de vereniging waarna nog gezamenlijk het restant van de eerste helft van Juventus – Ajax werd bekeken.

Wij kunnen ons voorstellen dat u benieuwd bent naar de plannen voor komend jaar.

Mocht u hierover nog vragen hebben, dan zijn wij uiteraard bereid die te beantwoorden.
Wij constateren overigens dat het seizoen 2018 – 2019 in sportief opzicht een heel mooi seizoen gaat worden. Wij wensen alle teams heel veel succes met de laatste wedstrijden en wachten op wat komen gaat….

Johan Evers
Voorzitter v.v. Sparta Nijkerk

Om deze site goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Accepteer deze door op de knop "Accepteer cookies" te klikken.