Nieuws

02 juli 2020

Openstelling complex en inleveren sleutels, ballen en materialen. Een update

De beperkte zomer-openstelling heeft tot vragen en opmerkingen geleid. Wij hebben dit inmiddels in het bestuursoverleg besproken en zijn tot de volgende aanvullende maatregelen gekomen.
We gaan in twee stappen verder open. De eerste stap gaat nu in en loopt tot en met 7 augustus. De tweede stap loopt vanaf 8 augustus.
Vanaf heden tot en met 7 augustus: beperkte zomeropenstelling (normaal zou dit de gesloten periode zijn geweest)

  • Teams kunnen op verzoek trainen en melden dit bij Kees Tammes.
  • Er kan getraind worden op maandagavond, donderdagavond en zaterdag.

  • De kleedkamers zijn niet open.
  • Er worden geen nieuwe oefenwedstrijden op de Ebbenhorst gepland. Er zijn er al wel enkele vastgesteld; deze mogen doorgaan. Daarnaast heeft Sparta 1 enkele oefenwedstrijden op ons complex.
  • Clubhuis is op donderdagavond en zaterdag open.

Zoals aangegeven: normaal gesproken zouden we in deze periode gesloten zijn. Daarnaast wordt er in de zomermaanden gewerkt aan een verhuizing van de ballen- en materiaalkasten. Er wordt dus enige souplesse en coulance vanuit de vereniging gevraagd om deze periode te overbruggen. In overleg met Hans Lubbertsen en Wim van Hussel is het volgende bedacht:
Teams die in juli willen doortrainen zijn tot 8 juli in de gelegenheid om hun ballen op te halen. Deze moeten dan tot 8 augustus thuis worden bewaard.
Deze ballen zullen dan ook voor het seizoen 20/21 door het betreffende team worden gebruikt. Teams die niet doortrainen vinden hun ballen met ingang van het komende seizoen terug in de nieuwe kasten.

Vanaf 8 augustus:

  • De kleedkamers zijn open.
  • Trainingen kunnen plaatsvinden.
  • Het clubhuis is regulier open.
  • Oefenwedstrijden kunnen plaatsvinden maar alleen na vooroverleg met het wedstrijdsecretariaat (Ton van den Brink, Arie Knoop en Rob van den Akker).
  • Vooralsnog geldt namelijk het maximale aantal van 250 personen dat op het complex mag zijn. Hierbij dient bij de planning van trainingen en oefenwedstrijden rekening te worden gehouden.

Dit houdt ook in dat er bij (oefen-)wedstrijden van Sparta 1 voorlopig geen andere activiteiten worden gepland.
We mogen weer! Maar het blijft dus nog wel even improviseren met z’n allen. Uiteraard blijven de inmiddels welbekende corona-richtlijnen van kracht: 1,5 meter, bij ziekte thuisblijven, hoesten in de elleboog, handen wassen, et cetera. Alvast dank voor de medewerking!

Bestuur v.v. Sparta Nijkerk

Om deze site goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Accepteer deze door op de knop "Accepteer cookies" te klikken.