Nieuws

21 november 2021

Sparta Nijkerk, highlights ledenvergadering 9 november 2021

Op dinsdag 9 november 2021 werd onze ledenvergadering gehouden. Circa 30 leden bezochten de vergadering die bijna 2 uur duurde.
De volgende punten werden besproken en/of besloten:

  • De notulen van de ledenvergadering van 11 mei 2021 werden vastgesteld;
  • Het gevoerde beleid over 2020 – 2021 werd toegelicht;
  • Het financieel verslag 2020 – 2021 werd toegelicht door de penningmeester. De kascontrolecommissie gaf een positief advies aan de ledenvergadering hierover. Op basis hiervan stelde de ledenvergadering het financieel verslag vast en gaf de ledenvergadering décharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid;
  • De plannen met betrekking tot de accommodatie werden toegelicht (overeenkomst recht van opstal met de gemeente Nijkerk, renovatie A- en T-veld en uitbreiding en renovatie hoofdgebouw)
  • Alwin van de Water werd herbenoemd als bestuurslid voor een periode van 1 jaar;
  • Er werd afscheid genomen van Evert Buitenhuis als secretaris met lovende woorden van Roelof Luinge.

Namens het bestuur van v.v. Sparta Nijkerk

Johan Evers

Om deze site goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Accepteer deze door op de knop "Accepteer cookies" te klikken.