Nieuws

13 april 2021

Uitnodiging digitale Buitengewone Algemene Vergadering 11 mei 2021

Beste leden,

Op dinsdag 11 mei 2021 vindt om 20.00 uur onze ledenvergadering plaats. Alle leden en voor minderjarige leden – hun ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) nodigen wij hiervoor uit.
U mag zich dan weer uitspreken over belangrijke Sparta Nijkerk-zaken zoals:

• Het nieuwe beleidsplan voor de periode 2021-2025
• De begroting voor het seizoen 2021/2022
• De hoogte van de contributies in het seizoen 2021/2022
• Een voorstel voor een investering in zonnepanelen (op korte termijn)

In verband met de nog steeds geldende coronamaatregelen zal deze vergadering via Microsoft Teams plaats vinden. Als u zich aanmeldt bij Johan Evers voorzitter@vvspartanijkerk.nl onder vermelding van uw voornaam, achternaam, email, telefoonnummer en wie u vertegenwoordigt (indien u zelf geen lid bent), ontvangt u de toegangslink tot de digitale vergadering alsmede de agenda en te bespreken voorstellen.

Het bestuur stelt het op prijs om uw eventuele vragen minimaal 3 dagen van te voren via de mail aan de voorzitter te ontvangen. Dit zal de voortgang van de vergadering ten goede komen; uiteraard blijft de mogelijkheid tot vragen stellen bestaan.
Tijdens de vergadering zullen een aantal spelregels moeten worden nageleefd voor een vlot verlopende vergadering. Deze ontvangt u ook bij de link en te bespreken documenten.

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen we met stemtools of ‘handopsteking’ werken bij de beslispunten.

Wij hopen velen van u te ‘zien’ op 11 mei!

Namens het bestuur van v.v. Sparta Nijkerk,
Johan Evers, voorzitter

Om deze site goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Accepteer deze door op de knop "Accepteer cookies" te klikken.