Nieuws

04 oktober 2019

Uitnodiging ledenvergadering v.v. Sparta Nijkerk najaar 2019

Beste leden,

Al eerder is aangekondigd dat op 29 oktober 2019 de ledenvergadering plaatsvindt.

Graag nodigen wij u allen daarvoor uit. De agenda daarvoor treft u bijgaand aan.

U mag zich dan weer weer uitspreken over belangrijke Sparta Nijkerk-zaken!

Op de agenda staat een aantal onderwerpen! Naast de (financiële) verantwoording, betreft dit de benoeming van bestuursleden, ideevorming over het rookbeleid op ons complex en een statutenwijziging.

Deze statutenwijziging is noodzakelijk om te voldoen aan de licentievoorwaarden van de KNVB voor deelname in de 3e divisie. De statutenwijziging is als bijlage van de agenda opgenomen. Voor de statutenwijziging is in eerste instantie nodig dat 2/3 van het aantal leden aanwezig is. De ervaring leert dat dit nooit het geval is. Mochten we daarom op 29 oktober niet over de statutenwijziging kunnen stemmen omdat er te weinig leden aanwezig zijn, dan wordt hierbij al een extra buitengewone ledenvergadering uitgeschreven voor dinsdag 19 november 2019, 20.00 uur. Deze is ook in de agenda vermeld. Voor deze tweede ledenvergadering is het niet nodig dat 2/3 van het aantal leden aanwezig is. Wel dient een statutenwijziging altijd een meerderheid van minimaal 2/3 van de uitgebrachte stemmen te krijgen.

Wij hopen velen van u te zien op 29 oktober!

Namens het bestuur van v.v. Sparta Nijkerk,

Johan Evers, voorzitter

Om deze site goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Accepteer deze door op de knop "Accepteer cookies" te klikken.