Sparta Nijkerk

Nieuws over de selectieprocedure en teamindelingen seizoen 2018-2019

Het nieuwe seizoen komt er aan en daarmee ook de nieuwe teamindelingen. Via deze website zullen we informatie geven over de nieuwe indelingen.
De nieuwe teamindelingen zullen net als vorig jaar niet tegelijkertijd, maar in stappen worden gepubliceerd.

1. MO11 t/m MO19 en JO8 t/m JO11: Geplande publicatiedatum 1 juni 2018
2. Breedtesportteams JO12 t/m JO19: Geplande publicatiedatum 11 juni 2018
3. Prestatieteams JO12 t/m JO19: Geplande publicatiedatum 20 juni 2018.

De basis voor de nieuwe indelingen ligt in de selectieprocedure. Hieronder kun je als speler, leider, trainer of ouder lezen hoe we dat bij Sparta Nijkerk doen.
Spelers die in aanmerking komen voor een prestatieteam nemen deel aan een aantal selectiemomenten. Zij ontvangen hiertoe een uitnodiging van de selectietrainer. De selectiemomenten starten in de laatste week van mei.

Doelstellingen Prestatie JO teams
* Alle jeugdselectieteams op een zo’n hoog mogelijk competitieniveau spelen. Dit geldt iig voor het eerste selectieteam van de hoofdlichting. Voor lagere teams kan rekening gehouden worden met het niveau. Dit geldt ook voor de tussenlichting (even teams)
* Het structureel opleiden van het maximaal aantal talentvolle jeugdspelers voor de top-selectieteams van de senioren.
* Lange termijn doel voor alle prestatieteams is spelen in 3e divisie.

Doelstellingen Breedtesport JO en MO teams
* Ieder kind speelt op zijn of haar eigen niveau en beleeft daardoor plezier aan het voetbalspel.
* Alle niet-selectie spelers en teams spelen op een (competitie-) niveau welke garant staat voor maximaal voetbalplezier.

Belangrijkste uitgangspunten selectieprocedure
* De interne scouting gedurende het seizoen, de input van trainers/leiders en de selectieprocedure zijn bepalend voor de definitieve teamindelingen.
* Het uiteindelijke beslissingsrecht voor de indelingen ligt bij de HJO. Eventuele conflicten worden voorgelegd aan de Opleidingscommissie (OC).
* Keepers worden ook op basis van deze uitgangspunten geselecteerd waarbij er een advies wordt gegeven door de hoofd Keeperstrainer. Definitieve keuze van een keeper wordt bepaald door de hoofdtrainer van het selectieteam in samenspraak met de HJO.
* Doorstromen naar een hogere leeftijdscategorie: indeling gebeurt op basis van geboortejaar. Als er geen tussenlichting is worden spelers in de hoofdlichting ingedeeld.
* Een speler kan onder voorwaarden in een hogere lichting worden ingedeeld. Een speler die thuishoort in de tussenlichting (of opleidingslichting; dit zijn de even teamnummers) kan worden ingedeeld in de hoofdlichting (oneven teamnummers) er boven; een speler die thuishoort in een hoofdlichting kan niet worden ingedeeld in de tussenlichting er boven.
Voorbeeld: speler voor O14-1 kan worden ingedeeld in de O15-1; een speler uit de O15-1 kan niet in de O16-1 worden ingedeeld.
* Vaders of moeders, die als trainer/leider actief zijn, zijn NIET leidend voor de indeling van het kind maar VOLGEND (ouder/trainer volgt het eigen kind en niet andersom)
* Verzoeken om vriendjes of vriendinnetjes bij elkaar in het team in te delen worden niet gehonoreerd.
* Jongens en meisjes spelen tot en met de O10 in gemengde teams; vanaf de O11 worden jongens in JO-teams ingedeeld en meisjes in MO-teams. In bijzondere gevallen kan de HJO hier van afwijken.

Globale uitvoering van de selectieprocedure Breedtesport
Gedurende het seizoen volgt onze interne scouting de ontwikkelingen van de individuele spelers binnen de breedtesport teams. De uitkomsten van de scouting worden in de selectieprocedure meegenomen.
De trainers en leiders vullen minimaal 1 x per seizoen een Speler-volg-formulier in, voor alle spelers binnen het eigen team. Dit seizoen hebben we ook voor de laatste maal een formulier naar leiders/trainers toegestuurd. Iedere speler wordt beoordeeld op technisch, fysiek, tactisch (voor zover mogelijk) en mentaal gebied. Dit alles in verhouding tot spelers binnen het eigen team.
Na inlevering van het Speler-volg-formulier wordt er een voorlopige indeling gemaakt op basis van:
o De ingevulde speler-volg-formulieren
o Interne scoutingrapporten
o Het totale potentieel aan spelers per leeftijdscategorie.
o Het niveau waarop de spelers het lopende seizoen spelen.
De voorlopige indelingen worden gemaakt door de technisch coördinatoren samen met de HJO en de interne scouts.

Spelers die in aanmerking komen voor een prestatieteam doen mee met de selectieprocedure Prestatie. De overige spelers worden definitief ingedeeld, waarbij rekening wordt gehouden met het terugkomen van spelers die afvallen voor de selectieteams. Het eerste team onder de selectie houdt ruimte voor afvaller van de selectie.

Globale uitvoering van de selectieprocedure Prestatie:
De huidige spelers in de selectie elftallen doen automatisch mee met de nieuwe selectie. Deze groep spelers wordt aangevuld met de opgevallen spelers uit de breedtesport en kan eventueel worden aangevuld met talentvolle spelers die zich hebben aangemeld van buitenaf.
De bovengenoemde spelers worden samen de ‘voorlopige selectie 2018-2019’.

In de loop van mei, juni zullen de selectietrainers trainingen en/of oefenwedstrijden houden om de spelers te selecteren. Zij nemen hierover contact op met de betreffende spelers.
De spelers die de selectieteams uiteindelijk niet halen, worden automatisch in het eerste breedtesportteam onder de selectie geplaatst.
Spelers die de selectie niet halen, worden door de selectietrainer persoonlijk ingelicht voordat de indelingen bekend worden op de website!

Het volledige selectiebeleid staat beschreven in dit document: link naar powerpoint selectiebeleid.

Opleidingscommissie vv Sparta Nijkerk