Nieuws

25 maart 2020

Incasso contributie 2e kwartaal 2020

Wij zullen rond 1 april de 4e termijn van de contributiebetaling voor het seizoen 2019-2020 innen per automatische incasso.

Wij houden de incasso van de contributie op de afgesproken bedragen vanwege verschillende redenen:

• Een aanzienlijk deel van de kosten loopt door zoals de afdracht aan de KNVB, de huur en andere accommodatiekosten. Daarnaast staan ook de inkomsten uit het clubhuis stil. Mogelijk kunnen bepaalde kosten worden gereduceerd door het aanvragen van werktijdverkorting van onze functionarissen. Wij kunnen nog niet overzien wat de exacte financiële consequenties van de crisis voor de vereniging zullen zijn;

• De ledenvergadering heeft de contributiebedragen vastgesteld. Als bestuur kunnen we deze niet aanpassen indien grote gevolgen heeft;

• In tegenstelling tot bijvoorbeeld een fitnessclub is er in juridisch opzicht van een lidmaatschap met een jaarlijks contributiebedrag en niet een abonnement waarvoor een tegenprestatie vereist is en dat per maand opzegbaar is.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur van v.v. Sparta Nijkerk

Addendum

Voor leden die door de corona een verandering hebben gekregen in hun situatie en daardoor moeite hebben met de betaling van deze contributie, vragen we via onderstaand mailformulier contact op te nemen met de ledenadministratie.

Om deze site goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Accepteer deze door op de knop "Accepteer cookies" te klikken.