Nieuws

07 januari 2019

Toespraak Nieuwjaarsreceptie

Toespraak voorzitter Johan Evers bij de Nieuwjaarsreceptie van v.v. Sparta Nijkerk op 5 januari 2019

Namens het bestuur van Sparta Nijkerk heet ik u allen van harte welkom bij onze Nieuwjaarsreceptie en wens ik u een gezond, voorspoedig en gelukkig nieuwjaar.

Zoals gebruikelijk herdenken wij eerst degenen die ons in het afgelopen jaar ontvielen. In het afgelopen jaar overleden:
• 25 april 2018 Jan Priem, hij was lid van ons team van stewards;
• 16 juli 2018 Jan Looijen, vele jaren lid van de Ouwe Stomp.
Er is ter nagedachtenis van hen een moment van stilte in acht genomen.

Terugblikken op het afgelopen jaar:

Wat bracht het jaar 2018 ons op voetbalgebied?

 • Voor Sparta 1 eindigde het seizoen 2017-2018 teleurstellend. In de competitie eindigden we in het 2e rijtje. Ook sneuvelden we voortijdig in de districtsbeker waardoor we niet in het toernooi om de KNVB-beker meededen. Gelukkig is het seizoen 2018 – 2019 veel beter gestart. Met een nieuwe trainer en veel nieuwe spelers heeft het team in de 1e seizoenshelft een succesvolle reeks neergezet. We staan nu 3e in de competitie. Een positie met goede vooruitzichten voor de rest van het seizoen. Ook doen we volop mee in de districtsbeker.
 • Ook aan de vrouwenzijde van Sparta Nijkerk wordt hard aan de weg getimmerd. Naast het groeiende aantal meisjes en vrouwen, zien we hier ook een duidelijke groei in kwaliteit. Onze vrouwen 1 eindigden vorig jaar niet boven aan maar wel bovenin de 4e klasse. En door het vrijkomen van een plekje in de 3e klasse promoveerden onze dames alsnog. Heel mooi! Dit jaar overtreft ons team zich echt: na de eerste seizoenshelft staat ons team bovenaan. Ook is de eerste periodetitel voor Sparta Nijkerk waardoor er sowieso voor promotie kan worden gespeeld. Complimenten al vast voor dit resultaat!
 • En ook aan bij de andere selectie- en recreatieve teams is er een grote inzet en zijn er mooie resultaten. 6 jeugdteams werden kampioen. Verder draaien in het lopende seizoen Sparta 2, de vrouwen 2 en de jongens onder 19-1, onder 17-1, onder 15-1, onder 11-1 prima mee in hun competitie;
 • Er werden veel toernooien en activiteiten georganiseerd: de Leeuwinnencup, het Eurocuptoernooi, het OJK-toernooi, het Hutspottoernooi en het Klapstuktoernooi;
 • Verder ging het afgelopen jaar de Harry Hamstracup van start, georganiseerd in goede samenwerking met de business-club. Dit toernooi is een voortzetting van de Salenteincup die ooit door Harry Hamstra werd gestart. Ter nagedachtenis aan Harry heeft het toernooi zijn naam gekregen. Verder is het toernooi uitgebreid met de Legends cup een toernooi voor oud-selectiespelers van de deelnemende clubs. Ook is het toernooi verder aangekleed met sponsoring-activiteiten, een loterij en werden sponsoren en gasten ontvangen op een mooi ingericht lounge terras. Per saldo is de Harry Hamstracup een mooie nieuwe loot aan de toernooienboom van Sparta Nijkerk;
 • Qua aantal leden zijn we het afgelopen jaar licht gegroeid: we hebben momenteel 80 teams in competitie; 3 meer dan vorig jaar: 13 mannenteams, 2 vrouwenteams en 65 jeugdteams;
 • Een eenvoudig rekensommetje leert dat we met zoveel teams jaarlijks ruim 1500 wedstrijden spelen en dat er ergens tussen de 3000 en 4500 trainingen worden georganiseerd. De organisatie van dit alles kost veel tijd en inzet van onze vrijwilligers. Uiteraard hebben wij hen als bestuur bedankt door middel van de Vrijwilligersavond en het Scheidsrechters ontbijt. Maar ook wil u vragen om hen nog eens apart te bedanken met een applaus.

Wat waren verder nog positieve punten in het afgelopen jaar:

 • Het is belangrijk om als vereniging aandacht te schenken aan vrijwilligers die lang, met grote inzet en vooral ook met een positieve en constructieve instelling hun taak vervullen en hebben vervuld. Op de ledenvergadering in het voorjaar werd Jas Haverlach daarom tot erelid benoemd. Hugo van der Horn en Evert Buitenhuis werden benoemd tot lid van verdienste. Tijdens het supportersfeest werden Jan van den Hoff en Henk Nijman tot lid van verdienste benoemd;
 • Op voordracht van Sparta Nijkerk werd ons erelid Aart van de Bor benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Door de burgemeester van Nijkerk werd hem op 26 april daarvoor een lintje opgespeld;
 • Ook op accommodatiegebied staat het niet stil. We hebben in maart afgelopen jaar het rapport om met de Nijkerkse voetbalverenigingen de exploitatie van velden en accommodatie in eigen hand te nemen afgerond en gezamenlijk een voorstel gedaan aan de Gemeente Nijkerk. Wij zijn nog in afwachting van een inhoudelijke reactie op dit voorstel;
 • Onderligger van dit rapport was ook een opname van de staat van onderhoud van onze velden en onze accommodatie. Met name bij de velden bleek sprake van een sterk achterstallig onderhoud. Met het rapport in de hand zijn we daarom in overleg met SRO gegaan en hebben gedaan gekregen dat het D- en het E-veld een grote renovatie kregen. Dit heeft afgelopen zomer plaatsgevonden. Met de gemeente en de beheerder vindt nog overleg plaats hoe verdere verbeteringen tot stand moeten komen.
 • We hadden al een mooie business-club en een gerenoveerde kantine, maar de bestuurskamer was enigszins verouderd. De bestuurskamer is daarom afgelopen zomer gerenoveerd en ziet er nu weer representatief uit.
 • Er kwam een mooie nieuwe website tot stand met allerlei nieuw snufjes: een mooie visuele uitstraling, koppeling aan de competitieprogramma’s, koppeling aan andere ‘social media’. Onze communicatie naar buiten is daarmee sterk verbeterd. Tevens werd een communicatieteam opgezet om deze website te ontwikkelen en te beheren;
 • De samenwerking tussen de SV, de BC en de vereniging geïntensiveerd: in augustus zijn we bijeengekomen om gezamenlijk een jaarplanning te maken. Dit leidde ertoe dat we al in september de data van de meeste activiteiten bekend konden maken. Verder vindt met de BC een keer per kwartaal overleg plaats.
 • In de organisatie heeft de technische commissie zich verder versterkt. Een intern en een extern scoutingsteam zijn opgezet om kandidaten voor de selectie te scouten en spelers van de hoogste jeugdteams en de B-selectie te begeleiden.
 • Onze statuten zijn gemoderniseerd: we hebben onze statuten nu ingericht conform de modelstatuten van de KNVB. Verder is de communicatie met de leden via de website geformaliseerd en is het absolute verbod om aan activiteiten op zondag deel te nemen, uit de statuten geschrapt;
 • En wat ook erg belangrijk is: als vereniging hadden we wederom een positief financieel resultaat en een positief eigen vermogen. Dit ondanks diverse forse investeringen in de afgelopen jaren. Door de penningmeester worden onze financiën strak beheerd waardoor er geen grote tegenvallers zijn en we als vereniging ook van onafhankelijke instanties het predicaat ‘financieel gezond’ hebben gekregen.

Wat gaat de toekomst brengen?

Ik heb een nieuwtje voor de meesten van u: mede namens de BC en de technische commissie kan ik bekend maken dat het contract met Eric Speelziek is verlengd met een extra jaar. Eric had al een contract tot juni 2020. Dit is nu verlengd tot en juni 2021.
Dit, maar ook het feit dat met veel selectiespelers en stafleden al een contractverlenging is overeengekomen, toont aan dat we met de A-selectie aan het bouwen zijn. Er is rust rond de selectie en de prestaties zijn goed. Het komend jaar zullen we hiermee in samenwerking met de Businessclub verder aan werken.

Verder werken we ook aan de versterking van onze dames- en jeugdafdelingen. In samenwerking met de KNVB hebben recentelijk enkele sessies plaats gevonden om het beleid voor de vrouwen- en meisjesafdeling aan te scherpen. Hieruit is een aantal aanbevelingen en acties gekomen.

Verder is onze opleidingscommissie is bezig met de certificering van onze jeugdopleiding tot ‘regionaal opleidingscentrum’. Dit betekent dat we ons qua opleidingsniveau kunnen gaan meten met 2e en 3e divisieclubs zoals IJsselmeervogels en DVS’33. Bovendien is dit belangrijk voor de versterking van onze samenwerking met Ajax. Vanuit de vereniging maken we dan ook extra middelen beschikbaar voor de jeugdopleiding.

Uiteraard zullen er ook weer diverse toernooien plaats vinden. Een mooie nieuwe activiteit die dit jaar van start gaat is de Covebocup: het toernooi voor onder 19 teams. Volgende week al kan u daarvan genieten.

Ook zijn we met de gemeente en de nieuwe beheerder van onze accommodatie – Optisport – in gesprek over verdere verbetering van onze velden en accommodatie. Uit de inventarisatie van afgelopen jaar kwamen nog een aantal voorstellen voor verdere verbetering: een renovatie van het F-veld, de omzetting van het B-veld naar kunstgras en verbetering van de afwatering van het hoofdveld. We hopen u in het komend jaar hierover positief nieuws te kunnen meedelen.

Een verbetering in de trainingssfeer is een investering die we gaan doen in camera’s, analyseapparatuur en software. Trainers kunnen hiermee hun wedstrijden laten analyseren wat de trainingen weer ten goede komt. Deze, en een aantal andere investeringen zoals een nieuw jeugdveld op de oefenhoek, worden overigens mede mogelijk gemaakt dankzij onze vereniging- en jeugdsponsoren BMW EKRIS en COVEBO.

Over sponsoren gesproken: in samenwerking met onze hoofdsponsor BONI gaat er ook een actie plaatsvinden waarbij onze leden kunnen sparen voor fan-artikelen met hun eigen foto.

Ondanks de verbeteringen die plaatsvonden en mogelijk plaats gaan vinden, constateren we dat we qua accommodatie richting de grenzen van onze mogelijkheden gaan. We hebben de Opleidingscommissie daarom gevraagd de knelpunten en mogelijke oplossingen in beeld te brengen. Afhankelijk van de uitkomsten zullen we hierop verdere acties gaan ondernemen.

Ten slotte blijven de organisatie en de vrijwilligers een belangrijk aandachtspunt voor ons beleid. Qua organisatie proberen we verder te bouwen en te voorzien in eventuele vacatures. Ook het vrijwilligersbeleid zal in de komende tijd worden aangepast.

Kortom: de club blijft in beweging. Er gebeurt heel veel. Er gebeurt ook heel veel positiefs. Dankzij de inzet van velen!

De Franse schrijver Alfred de Musset – hij leefde van 1810 tot 1857 – zei het al: Les deux grands secrets du bonheur: le plaisir et l’oubli.
In goed Nederlands: De 2 grote geheimen van geluk: plezier en vergeetachtigheid!

Als de prestaties van de hoofdteams goed zijn, dan is ook de sfeer in de vereniging goed. De leden en supports hebben plezier. Het is fijn dit te constateren. Maar ook belangrijk is het om hierop voort te borduren en dit te gebruiken voor nieuw elan: elan voor nieuwe activiteiten, elan om acties op tijd af te ronden, elan om zaken gedaan te krijgen en elan om resultaten te boeken. Maar ook elan om met elkaar positief om te gaan in de vereniging en plezier te hebben in wat we doen.

Ook een portie vergeetachtigheid is soms wel goed: waar gehakt wordt vallen spaanders en zijn mensen het soms niet altijd met elkaar eens. Het is goed om eventuele meningsverschillen snel te vergeten en ons weer te richten op wat belangrijk is: sport, prestatie en plezier!

Ik wens u allen een heel goed en gezond 2019! En vooral ook veel plezier bij uw favoriete club!

Johan Evers, namens bestuur v.v. Sparta Nijkerk

Om deze site goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Accepteer deze door op de knop "Accepteer cookies" te klikken.