Nieuws

24 april 2020

Sparta Nijkerk start op 29 april met jeugdtrainingen

Informatie en instructies voor jeugdleden en hun ouders/verzorgers

De Rijksoverheid heeft de Coronamaatregelen versoepeld en wij zijn verheugd dat wij vanaf 29 april de jeugdtrainingen weer mogen starten. Uit peilingen en reacties blijkt dat (jeugd)leden grote belangstelling hebben om te starten en dat de meeste trainers hier ook daadwerkelijk aan kunnen en willen bijdragen. De opleidingscommissie en het bestuur hebben daarom een plan uitgewerkt voor het starten van de jeugdtrainingen waarover de jeugdleden en hun ouders/verzorgers graag informeren.

Dit plan geldt tot en met 15 mei en bestaat uit 2 stappen:

1. Het verzorgen van trainingen voor de jeugdgroepen tot en met O13: vanaf 29 april tot en met 15 mei.
2. Het verzorgen van trainingen voor de jeugdgroepen vanaf O14-groepen tot en met O19: vanaf 4 tot en met 15 mei.

In de week voor 15 mei bekijken we hoe het gaat, wat de richtlijnen zijn van de overheid en geven we informatie voor de periode vanaf 15 mei.

Uitgangspunten

Omdat de Rijksoverheid uitdrukkelijk voorwaarden heeft gesteld hebben we met elkaar een aantal uitgangspunten vastgesteld. Deze zijn:

1. Er wordt voldaan aan alle gestelde eisen vanuit de Rijksoverheid inclusief alle gedragsadviezen.
2. Personen die behoren tot de risicogroepen of die ziekteverschijnselen vertonen komen niet naar De Ebbenhorst.
3. Zowel trainers als spelers doen mee op basis van vrijwilligheid.
4. Op 4 mei vinden er tot uiterlijk 19.00 uur trainingen plaats.
5. Omdat de trainingen anders zijn dan normaal wordt in stappen opgebouwd naar het reguliere trainingsschema.

Hieronder staat puntsgewijs de informatie en instructies voor de trainingen:

Trainingen en oefenvormen

• Het schema voor de trainingen is door de Opleidingscommissie gemaakt en wordt op de website van Sparta Nijkerk gepubliceerd;
• De O14-O19 groepen trainen in oefenvormen waarbij ze 1,5 meter afstand van elkaar en de trainers houden;
• De jeugdspelers in de groepen tot en met O13 hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar;
• De selectietrainers maken een opzet voor een 1,5 meter afstandtraining voor de O14-O19-groepen.

Welke velden worden er gebruikt?

• De velden A, B, T en de Kweekvijver.

Zijn de andere delen van de accommodatie open?

• Het clubhuis en de kleedkamers zijn gesloten in deze fase.

Wie mag er wel op het complex?

• Leden die training hebben; zij mogen 15 minuten voor tot en met 15 minuten na de training op het complex aanwezig zijn;
• Personen die training geven mogen op het complex; dit zijn maximaal 2 – 3 trainers per team;
• Toezichthouders en personen die zijn toegelaten door de Opleidingscommissie en/of het bestuur.

Wie mag er niet op het complex?

• Leden die niet trainen en leden die geen rol hebben bij de trainingen, het toezicht of het accommodatiebeheer;
• Toeschouwers;
• Ouders/verzorgers, broertjes en zusjes van spelers.

Specifieke instructies voor de leden en ouders/verzorgers

• Er wordt geen gebruik van de kleedkamers gemaakt (dus thuis douchen en omkleden)
• Spelers/speelsters komen zelf met maximaal 1 ouder/verzorger naar De Ebbenhorst;
• De trainer/trainster haalt spelers op bij hek bij wedstrijdsecretariaat en brengt ze er na de training weer naar toe;
• Spelers/speelsters nemen hun eigen bidon mee en gebruiken alleen hun eigen bidon
• Er komen geen ouders/verzorgers/toeschouwers op complex (afstand houden bij brengen/halen)
• De trainers/trainsters houden 1,5 meter afstand van elkaar
• Er mag geen groepsvorming van ouders/verzorgers/leden plaatsvinden buiten het complex
• Spelers/speelsters komen zoveel mogelijk op de fiets

Toegangscontrole en toezicht

Er is toezicht en toegangscontrole door 3 personen. Deze personen houden personen tegen die geen toegang hebben, geven instructies en wijzen personen die zich niet aan de richtlijnen en instructies houden erop dat zij hun gedrag moeten veranderen.

Wij danken eenieder al vast voor de medewerking en wensen iedereen veel plezier bij de oefening van zijn/haar favoriete sport!

Namens de Opleidingscommissie en het Bestuur van Sparta Nijkerk

Om deze site goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Accepteer deze door op de knop "Accepteer cookies" te klikken.